آنچه می خواهیم طراحی کنیم

 

در این آموزش با روش طراحی افکت متنی آشنا خواهید شد. این افکت متنی که قصد آموزش آن را داریم بخشی از استایل Super Bundle است که مجموعه ای است از 146 استایل خاص.

استایل های super Bundle

 

ملزومات آموزش

این ابزارها برای تکمیل این آموزش لازم هستند:

 • فونت Soviet Program
 • تصویر درون فایل زیپی که به این آموزش الصاق شده است. (اختیاری)

 

روش ایجاد فایل متنی

گام اول

یک مستند 72 dpi با ابعاد 850  در 500 پیکسل بسازید و نام آن را Glass Text effect بگذارید.

سپس تصویری که می خواهید برای زمینه از آن استفاده کنید را در آن قرار دهید. من از  عکس زیر برای این کار استفاده کرده ام.

گام دوم

از منوی Window به قسمت Character رفته و Character panel را باز کنید سپس فونت را به Soviet Program تغییر داده، سایز را روی 130pt و رنگ را روی سفید #ffffff تنظیم  و Faux Bold را روشن کنید.

سپس Horizontal Type Tool (T)  را به کار گرفته و بنویسید Glass.

گام سوم

لایه متنی را انتخاب و fill Opacity را به 0% تغییر دهید. سپس از منوی Layer به بخش Layer styles و از آنجا به Blending options بروید و پنل Layer Style را باز کنید.

گام چهارم

برای ایجاد این افکت متنی به دو لایه نیاز داریم. سپس ابتدا Border با یک سایه ی ساده ایجاد کنید بعد یک Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: خاموش
 • Angle: 120°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 21%
 • Size: 9 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: خاموش
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: روشن

  گام پنجم

یک Strokeبا این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 78%
 • Overprint: خاموش
 • Fill Type: Gradient
 • Reverse: خاموش
 • Align with Layer: روشن
 • Style: Linear
 • Angle: 75°
 • Dither: خاموش
 • Scale: 100%

روی ستون Gradient کلیک کنید و یک Gradient جدید بسازید.

دقت داشته باشید که باید نقاطی را در بالا (Opacity) و پایین (Color) Gradient bar اضافه کنیم.

ابتدا نقاط Opacity را به این صورت اضافه می کنیم:

 • نقطه  1: Location: 0% Opacity: 0%
 • نقطه  2: Location: 4% Opacity: 100%
 • نقطه  3: Location: 26% Opacity: 0%
 • نقطه 4: Location: 43% Opacity: 100%
 • نقطه 5: Location: 64% Opacity: 0%
 • نقطه 6: Location: 85% Opacity: 100%
 • نقطه 7: Location: 100% Opacity: 0%

سپس نقاط مربوط به color را زیر Gradient bar با این تنظیمات وارد می کنیم:

 • نقطه 1: Location: 0% Color: #ffffff
 • نقطه 2: Location: 6% Color: #ffffff
 • نقطه 3: Location: 7% Color: #194962
 • نقطه 4: Location: 41% Color: #ffffff
 • نقطه 5: Location: 42% Color: #194962
 • نقطه 6: Location: 84% Color: #e0e0e0
 • نقطه 7: Location: 85% Color: #194962

سپس نام آن را Glass Gradient گذاشته و روی New کلیک کنید تا این Gradient به Preset ها اضافه شود چون بعدها می خواهیم از آن استفاده کنیم.

گام ششم

حالا Bevel & Emboss را با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Style: Stroke Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 1000%
 • Direction: Down
 • Size: 1 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: خاموش
 • Angle: 86°
 • Altitude: 21°
 • Gloss Contour: Cove - Shallow
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Color: #ffffff
 • Highlight Opacity: 75%
 • Shadow Mode: Multiply
 • Shadow Color: #000000
 • Shadow Opacity: 29%

بعد از آن گزینه ی Contour در Bevel & Emboss را با این تنظیمات فعال کنید.

 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: روشن
 • Range: 50%

گام هفتم

حالا یک Inner Glow با این تنظیمات وارد کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 75%
 • Noise: 0%
 • Color: #fdfdfd
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 0%
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear 
 • Anti-aliased: Off
 • Range: 50%
 • Jitter: 0%

گام هشتم

این بار یک Outer Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 72%
 • Noise: 0%
 • Color: #b0f1ff
 • Technique: Softer
 • Spread: 91%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: On
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%

پس از آن روی Ok کلیک کنید.

گام نهم

Ctrl+J را بگیرید تا لایه ی متنی کپی شود و نام این کپی را به Glass 2 تغییر دهید. پس از آن روی لایه ی Glass 2 دابل کلیک و پنل Layer Style را باز کنید.

یک Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Dither: خاموش
 • Opacity: 100%
 • Reverse: خاموش
 • Style: Linear
 • Align with Layer: روشن
 • Angle: 90°
 • Scale: 100%

روی Gradient bar کلیک و یک Gradient جدید با این تنظیمات ایجاد کنید:

 • نقطه  1: Location: 0% Color: #40006e
 • نقطه 2: Location: 51% Color: #b900ce
 • نقطه 3: Location: 100% Color: #40006e

گام دهم

یک color overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Color
 • Color: #ff003c
 • Opacity: 100%

Color Overlay تغییر رنگ افکت متنی در دفعات بعد را برای شما آسانتر می کند.

گام یازدهم

حالا بیاید به افکت متنی که ساخته ایم نمای شیشه ای بدهیم.

یک Bevel & Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 317 %
 • Direction: Up
 • Size: 43 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: خاموش
 • Angle: 90°
 • Altitude: 37°
 • Gloss Contour: Rolling Slope - Descending
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Color: #ffffff
 • Highlight Opacity: 16%
 • Shadow Mode: Multiply 
 • Shadow Color: #000000
 • Shadow Opacity: 4%

گام دوازدهم

یک Inner Shadow با این تنظیمات ایجاد کنید:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #baf3ff
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: خاموش
 • Angle: 120°
 • Distance: 0 px
 • Choke: 0%
 • Size: 18 px
 • Contour: Linear 
 • Anti-aliased: خاموش
 • Noise: 0%

گام سیزدهم

یک Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 3 px
 • Position: Center
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 78%
 • Overprint: خاموش
 • Fill Type: Gradient
 • Gradient: Glass Gradient (موردی که در مراحل قبل ساختیم)
 • Reverse: خاموش
 • Style: Linear
 • Align with Layer: روشن
 • Angle: 78°
 • Dither: خاموش
 • Scale: 150%

گام چهاردهم

یک Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color: #000000
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 59%
 • Size: 3 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: روشن
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%

گام پانزدهم

یک drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #0076a2
 • Opacity: 71%
 • Use Global Light: خاموش
 • Angle: 120°
 • Distance: 3 px
 • Spread: 7 %
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: خاموش
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: روشن

سپس Ok را بزنید.

روش ایجاد Action

حالا که افکت متنی مورد نظرمان را ساختیم باید یک اکشن بسازیم که اعمال این افکت متنی روی هر چیزی را برایمان تسهیل کند.

گام اول

لایه ی متنی اول (Glass) را در پنل Layers انتخاب کرده و به منوی Window > Styles  بروید و پنل Styles را باز کنید.

پس از آن روی آیکون کوچک Create New Style در پنل Styles کلیک کرده، نام آن را Glass – A گذاشته و روی ok کلیک کنید.

همین کار را برای لایه ی متنی دوم (Glass 2) نیز انجام داده و نام آن را Glass – B  بگذارید.

گام دوم

به منوی Window > Actions رفته و پنل Actions را باز کنید. سپس روی Create new set کلیک کرده، نام آن را Glass Text Effect بگذارید و Ok را بزنید.

گام سوم

قبل از ضبط این Action جدید به پنل Layers رفته و روی لایه ی متنی اول کلیک کنید تا انتخاب شود.

سپس دوباره به پنل Actions برگردید و روی آیکون Create New Action  کلیک کنید. نام Red Glass Text Effect را وارد و روی Record کلیک کنید.

گام چهارم

به پنل Styles رفته و روی استایل Glass-A کلیک کنید.

گام پنجم

حالا Ctrl+J را بگیرید تا لایه کپی شود و نام آن را به glass Top تغییر دهید.

سپس دوباره به پنل Styles  رفته و روی استایل Glass - B کلیک کنید. در آخر به پنل Actions  بروید و روی آیکون Stop Recording  کلیک کنید.

موفق شدیم!

برای اعمال این افکت به یک متن باید اکشن Red Glass Text Effect را در پنل Actions انتخاب و سپس روی Play کلیک کنید.

اکشن به صورت خودکار لایه را کپی و هر دو استایل را به درستی اعمال می کند.

در این آموزش روش ایجاد افکت شیشه ای با استفاده از یک Gradient ساده را یاد گرفتید. همچنین با روش استفاده از دو لایه برای ایجاد یک افکت متنی آشنا شدید و چگونگی ایجاد اکشن برای اعمال افکت روی موارد مختلف دلخواه تنها با یک کلیک را دیدید.