در این آموزش یاد میگیرید که چگونه یک افکت تصویری جذاب از باران را در فتوشاپ طراحی کنید. سعی می کنیم توضیحات را به قدری با جزییات شرح دهیم که هر کسی بتواند این افکت را بسازد، حتی اگر برای اولین بار فتوشاپ را باز کرده باشد.

تصویری که خواهید ساخت

افکت نمایش داده شده در تصویر بالا همان چیزیست که در این آموزش میخواهیم روش ایجاد آن را به شما توضیح دهیم.

چگونگی شروع طراحی یک اکشن

ابتدا تصویری که قصد کار روی آن را دارید باز کنید. برای باز کردن تصویر به منوی فایل بروید و open را بزنید، تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید و روی open کلیک کنید. حالا قبل از شروع کار این موارد را چک کنید:

مورد اول: تصویر مورد نظر شما باید در حالت رنگی RGB از نوع 8bit/Channel باشد. برای این مورد از منوی image گزینه ی mode را چک نمایید.

مورد دوم: برای کسب بهترین نتیجه ی ممکن باید سایز تصویر شما دارای عرض 2000 و ارتفاع 4000 پیکسل باشد. برای بررسی این مورد از منوی image به قسمت image size بروید.

مورد سوم: تصویر شما باید در لایه ی بک گراند باشد، اگر نیست به منوی layer رفته و از بخش New گزینه ی Background from Layer را بزنید.

چگونه باران را ایجاد کنیم

گام اول: در این بخش می خواهیم باران را ایجاد کنیم. از منوی Layer به بخش New رفته و Layer را بزنید تا یک لایه ی جدید ایجاد شود، سپس اسم این لایه را Temp_1 بگذارید.

گام دوم:  حالا D را روی کیبورد بزنید تا پالت انتخاب رنگ، ریست شود. بعد از منوی Edit به بخش Fill رفته و گزینه ی Content را روی Foreground Color، گزینه ی Mode را روی Normal و Opacity را روی 100%  بگذارید.

گام سوم: اکنون از منوی Filter به بخش Noise بروید و Add Noise را بزنید. مقدار آن را روی 20%  بگذارید و distribution را روی Uniform تنظیم کنید. بعد هم گزینه ی Monochromatic را تیک بزنید.

گام چهارم: در این مرحله از منوی Filter به قسمت Filter Gallery رفته و  از بخش Artistic گزینه ی Paint Dauds را انتخاب نمایید. Brush size را روی 5، sharpness را روی 0 و Brush type را روی Wide Blurry تنظیم کنید.

گام پنجم: به منوی filter بروید و از بخش Filter Gallery گزینه ی Texture را زده و Grain را انتخاب نمایید. سپس Intensity را روی 45، contrast را روی 85  و Grain Type را روی Soft قرار دهید.

گام ششم: حالا از منوی Image گزینه ی Auto tone را انتخاب کنید. بعد مجددا از منوی Image گزینه ی Adjustments را باز و Threshold را انتخاب نمایید و Threshold Level را روی 128 بگذارید.

گام هفتم: از منوی Select گزینه ی Color Range را کلیک کرده و Select را روی Highlights، Fuzziness را روی 20%  و Range را روی 190   بگذارید.

گام هشتم: در این مرحله از کار از منوی Layer به Layer Mask رفته و Reveal Selection را برای افزودن Layer Maskی که ناحیه ی انتخاب شده ی لایه را آشکار می کند انتخاب نمایید.

گام نهم: روی Layer Mask راست کلیک کرده و Apply Layer Mask را انتخاب کنید. سپس Ctrl+T را روی کیبورد بگیرید و مثل تصویر زیر، عرض و ارتفاع لایه را روی 103%   بگذارید.

گام دهم: این بار به منوی Filter بروید و از بخش Blur گزینه ی Motion Blur را انتخاب و Angle را روی 45 درجه و Distance را روی 20 پیکسل بگذارید.

گام یازدهم: Ctrl+J را روی کیبورد بگیرید تا این لایه کپی شود سپس به منوی Filter بروید و از بخش Blur، گزینه ی Gaussian Blur را زده و Radius را روی 0.5 پیکسل تنظیم نمایید.

گام دوازدهم: حالا Ctrl را بگیرید و روی Temp_1 کلیک کنید تا هر دو لایه همزمان انتخاب شوند، بعد Ctrl+E را روی کیبورد بگیرید تا هر دو لایه در یک لایه ادغام شود. حالا اسم این لایه را Rain_1 بگذارید.

گام سیزدهم: Ctrl+J را روی کیبورد بگیرید تا این لایه کپی شود. سپس Ctrl+T را بگیرید و عرض و ارتفاع لایه را روی 135%  و Angle را روی -1 درجه بگذارید، مثل تصویر زیر:

گام چهاردهم: این بار Ctrl+J را دوبار بزنید تا لایه دو بار کپی شود سپس روی لایه ی Rain_1 copy شیفت کلیک کنید تا تمام لایه های میانی انتخاب شوند. بعد Ctrl+E را بگیرید تا همه ی لایه های انتخابی در یک لایه ادغام شوند.

گام پانزدهم: روی نمونه ی بندانگشتی این لایه Ctrl+Click کنید تا این لایه انتخاب شود. بعد از منوی Layer به Layer Mask رفته و Reveal Selection را بزنید تا Layer Mask ی که ناحیه ی انتخاب شده ی لایه را آشکار میکند اضافه شود.

گام شانزدهم: Ctrl+J را دوبار بزنید تا لایه دو بار کپی شود سپس روی لایه ی 3Rain_1 copy شیفت کلیک کنید تا تمام لایه های میانی انتخاب شوند. بعد Ctrl+E را بگیرید تا همه ی لایه های انتخابی در یک لایه ادغام شوند.

گام هفدهم: حالا از منوی Filter به بخش Blur رفته و از قسمت Gaussian Blur گزینه ی Radius را روی 1 پیکسل تنظیم کنید.

گام هجدهم: Ctrl+T را روی کیبورد بزنید و Angle را روی -3 درجه به شکل زیر تنظیم نمایید:

گام نوزدهم: اکنون Ctrl+J را روی کیبورد پنج بار بزنید تا این لایه 5 بار کپی شود. بعد روی لایه ی Rain_1 Copy 5 شیفت کلیک کنید تا تمام لایه های میانی کپی شوند و Ctrl+E را بگیرید تا به یک لایه تبدیل شوند.

گام بیستم: روی فایل بندانگشتی این لایه Ctrl+Click کنید تا لایه انتخاب شود سپس از منوی Layer به بخش Layer Mask و بعد به Reveal Selection بروید تا Layer Mask ی که بخش انتخاب شده ی لایه را نشان می دهد اضافه گردد.

گام بیست و یکم: حالا روی Layer Mask راست کلیک کرده و Apply Layer Mask را بزنید سپس روی نمونه ی بند انگشتی این لایه Ctrl+Click نمایید تا لایه مجدداً انتخاب شود. بعد از آن به منوی Layer رفته و از بخش Layer Mask روی Reveal Selection کلیک کنید تا Layer Mask ی که بخش انتخاب شده ی لایه را نشان می دهد اضافه شود.

گام بیست و دوم: در پنل Properties گزینه ی Densityی مربوط به Layer Mask را روی 80 درصد تنظیم کنید.

گام بیست و سوم: حالا روی Layer Mask راست کلیک کرده و Apply Layer Mask را انتخاب کنید. پس از آن Opacity این لایه را به 80 درصد و  نام آن را به Rain_2 تغییر دهید و آن را بکشید و درست زیر لایه ی Rain_1 در پنل Layers قرار دهید.

گام بیست و چهارم: Ctrl+J را روی کیبورد بگیرید تا لایه کپی شود بعد لایه را بگیرید و به بالای همه ی لایه های موجود در پنل Layers  بکشید. پس از آن به منوی Edit و به بخش Transform رفته و روی Flip Horizontal کلیک کنید، بعد از منوی Edit گزینه ی Transform Flip Vertical را بزنید تا لایه هم به حالت افقی و هم عمودی flip شود.

گام بیست و پنجم: حالا Ctrl+T را روی کیبورد بزنید و عرض و ارتفاع لایه را به شکل زیر، روی 150 درصد تنظیم نمایید:

گام بیست و ششم: Ctrl+A را روی کیبورد بگیرید تا تمام کار انتخاب شود. سپس از منوی Layer به Layer Mask و سپس به Reveal Selection بروید تا Layer Mask ی که بخش انتخاب شده ی لایه را نشان می دهد اضافه شود.

گام بیست و هفتم: حالا روی Layer Mask راست کلیک کرده و Apply Layer Mask را انتخاب کنید. سپس Ctrl+T را گرفته و عرض و ارتفاع لایه را روی 180 درصد و Angle را روی -2 درجه به شکل زیر تنظیم کنید:

گام بیست و هشتم: حالا به منوی Filter و بعد به Blur و Gaussian Blur بروید و Radius را روی 5 پیکسل تنظیم کنید.

گام بیست و نهم: نام این لایه را Rain_3 بگذارید و آن را بکشید و درست زیر لایه ی Rain_2 در پنل Layers قرار دهید.

گام سی ام: در این مرحله از کار، لایه ی Rain_1 را انتخاب کرده و  از منوی Edit به Mask Layer رفته و Reveal All را بزنید تا Layer Mask ی که کل لایه را نشان می دهد اضافه شود. سپس D را روی کیبورد بزنید تا سواچ ریست شود و از منوی Filter به Render و بعد به Clouds بروید.

گام سی و یکم: حالا گام قبلی را برای لایه های Rain_2 و Rain_3  تکرار کنید.

چگونگی انجام تنظیمات نهایی

گام اول: در این بخش میخواهیم تنظیمات نهایی را انجام دهیم. لایه ی Rain_1 را انتخاب کرده و از منوی Layer به قسمت New Adjustment Layer  و بعد به Curves بروید. تا لایه ی Selective Color adjustment جدیدی ایجاد شود و اسم آن را Color Look بگذارید.

گام دوم: حالا روی نمونه بندانگشتی این لایه دابل کلیک کنید و در پنل Properties تنظیمات زیر را وارد نمایید:

گام سوم: کلید D را روی کیبورد بزنید تا سواچ ریست شود. بعد از منوی Layer به New Adjustment Layer بروید و بعد Gradient Map را بزنید تا  یک لایه ی Gradient Map Adjustment جدید ساخته شود و اسم آن را Overall Contrast بگذارید.

گام چهارم: حالا Blending Mode این لایه را به Overlay و Opacity را به 21 درصد تغییر دهید.

گام پنجم: به منوی Layer و سپس به  New Adjustment Layer بروید و روی Levels کلیک کنید تا Levels Adjustment layer جدیدی ایجاد شود و نام آن را Overall Brightness بگذارید.

گام ششم: روی نمونه بندانگشتی این لایه دابل کلیک کنید و در پنل Properties تنظیمات زیر را وارد نمایید:

گام هفتم: به منوی Layer بروید، بعد از New Adjustment Layer روی Hue/Saturation کلیک نمایید تا یک Hue/Saturation Adjustment layer جدید ایجاد گردد و نام آن را Overall Saturation بگذارید.

گام هشتم: روی Thumbnail این لایه دابل کلیک کرده و در پنل Properties گزینه ی Saturation را روی +22 تنظیم کنید.

گام نهم: Ctrl+Alt+Shift+E راروی کیبورد بگیرید تا یک اسکرین شات گرفته شود و بعد Ctrl+Shift+U را بگیرید تا لایه Desaturate شود. سپس از منوی فیلتر به Other بروید و High Pass را بزنید و Radius را روی 2 پیکسل تنظیم نمایید.

گام دهم: حالا Blending Mode این لایه را به Overlay تغییر داده و نام آن را Overall Sharpening بگذارید.

موفق شدید!

تبریک میگوییم، شما موفق شدید! این هم نتیجه ی نهایی:

 

اکشن ها می توانند بدون نیاز به انجام کاری از سمت شما از عکس های شما افکت های فوق العاده و برجسته ای بسازند. کافیست اکشن مورد نظر را روی عکس مورد علاقه ی خود اعمال نمایید. واقعا به همین سادگی! اکشن به تنهایی همه ی کار را برای شما انجام می دهد و نتیجه ای کاملا قابل شخصی سازی را در اختیارتان می گذارد که می توانید تغییرات دلخواه خود را در آن اعمال کنید.

اکشن ها به گونه ای طراحی شده اند که هر بار آنها را اجرا می کنید نتیجه ی متفاوتی را می بینید، حتی اگر از همان ناحیه ی مشابه قبلی استفاده کرده باشید. این اکشن هر بار شکل خاصی از باران را میسازد بنابراین می توانید نتایج بی نهایتی را از آن دریافت نمایید. همچنین این اکشن 20 پیش تنظیم رنگی را ارائه می کند که از میان آنها می توانید انتخاب کنید.  

اگر مبتدی هستید و میخواهید در فتوشاپ تبدیل به یک حرفه ای شوید ما به شما دوره آموزش جامع صفر تا صد فتوشاپ را معرفی میکنیم و اگر میخواهید قابلیت های کار با فتوشاپ خود را افزایش دهید دوره های آموزشی جادوی فتوشاپ پیشنهاد ما به شماست.