جلسه ۲ - دسترسی سریع به سایتها توسط Favorites و History