جلسه ۱۹ - روز نوزدهم - کار با افکت های متنی و Typography