جلسه ۶ - آموزش چت و گفتگوی اینترنتی و کار با نرم افزار Yahoo Messenger