جلسه ۴ - رونمایی دوباره از پنجره‌ی Frame Buffer با تنظیمات پیشرفته رنگ