از میان کمپانی های تکنولوژیک بزرگ جهان، مردم در زمینه ی حفظ اطلاعات شخصی خود به فیسبوک کمترین اعتماد را دارند.  آمازون و توییتر نیز با فاصله در رده ی دوم و سوم ارزیابی اعتماد مردمی قرار دارند.  در این ارزیابی فقط هشت درصد از مردم در زمینه ی حفظ اطلاعات شخصی خود به این کمپانی ها اعتماد دارند. پنج برابر بیشتر از این عدد، برابر است با میزان بی اعتمادی مردم به فیسبوک. این آمار یعنی مردم در زمینه ی اطلاعات خصوصی خود به فیسبوک یک پنجم توییتر و آمازون اعتماد دارند.

گزارشات اخیر حاکی از آن است که فیسبوک پس از سخنان بی اعتبار کننده ی جرج سوروس  بر علیه این کمپانی،  یک ارگان ارتباطی را به خدمت گرفته بود. هدف ارگان این بود تا فعالیت های مخرب ضد امپریالیستی انجام داده و برنامه ی مترقی و بشر دوستانه ی او را بر هم بزند.

شکل زیر میزان بی اعتمادی نسبت به هر یک از شرکت های معتبر دنیا را نشان می دهد!

منبع: statista.com

مترجم: سیده مینا سیدصالحی

 

مطالعه
چه امکاناتی به iOS 13 می آیند؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید