جلسه ۵ - ارسال متون به صورت زنده به کمک ویندوز لایو مسنجر Windows Live Messenger