جلسه ۱ - ارزیابی و امکان سنجی سخت افزاری و نسخه های ویندوز 7